mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

อำนาจการให้กำเนิดบุตรธิดาเป็นอำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์มาก พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงบัญชาให้ใช้อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และสิทธิพิเศษของความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายหญิงที่แต่งงานกันตามกฎหมายแล้วเท่านั้น นี่คือกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ นั่นหมายความว่าเราต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน และหลังจากแต่งงานแล้วเราควรมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีหรือภรรยาของเราเท่านั้น

การรักษากฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศนำมาซึ่งความปลอดภัย ความสุข สันติสุข และความเคารพตนเอง ทำให้ความรักในชีวิตสมรสลึกซึ้งขึ้นและคุ้มครองครอบครัว การฝ่าฝืนกฎนี้เป็นเรื่องร้ายแรง แต่คนที่เคยฝ่าฝืนจะได้รับการให้อภัยและสันติสุขผ่านการกลับใจและการเชื่อฟัง

พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้สิ่งดีที่สุดแก่ท่านและแก่ลูกทุกคนของพระองค์ การทำตามแผนของพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องการสงวนความสัมพันธ์ทางเพศไว้สำหรับชีวิตแต่งงานจะช่วยให้ท่านและครอบครัวท่านมีความสุข

  • อำนาจของการให้กำเนิดเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ พระบิดาบนสวรรค์ของเราประทานพระบัญญัติที่อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และสิทธิพิเศษของการมีเพศสัมพันธ์ต้องกระทำระหว่างชายและหญิง ที่แต่งงานตามกฎหมายเท่านั้น เราเรียกกฎนี้ว่ากฎความบริสุทธิ์ทางเพศ ซึ่งหมายถึงเราไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงาน เช่นเดียวกับระหว่างการแต่งงานเรามีความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่ครองของเราเท่านั้น การให้เกียรติกฎความบริสุทธิ์ทางเพศให้ความปลอดภัย ความสุข สันติและความรักแก่เรา สิ่งนี้เสริมสร้างการแต่งงานและปกป้องครอบครัวของเรา การไม่รักษากฎนี้นำมาซึ่งผลกระทบร้ายแรง อย่างก็ตาม ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎนี้อาจได้รับการยกโทษและสันติโดยผ่านการกลับใจและการเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านและลูกๆ ทุกคนของท่าน การยอมทำตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและการรักษากฎความบริสุทธิ์ทางเพศจะช่วยท่านและครอบครัวของท่าน แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา