mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ท่านถือว่าอะไรเป็นผลมาจากการเติบโตของศาสนจักร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อนกล่าวว่า “[คนทั่วไป] มองเห็นเครื่องยึดเหนี่ยวในศาสนจักรแห่งนี้ในโลกที่ค่านิยมเปลี่ยนไป ครอบครัวกำลังล่มสลายในอเมริกาและทั่วโลก เรากำลังเน้นมากเรื่องครอบครัว เรื่องนี้ดึงดูดความสนใจของผู้คน พวกเขาชอบ พวกเขายินดีต้อนรับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือและเราเสนอความช่วยเหลือนั้น

“ยิ่งไปกว่านั้นศาสนจักรยังให้จุดประสงค์แก่ชีวิตด้วย … เราตอบคำถามที่มีมาแต่โบราณว่าฉันมาจากไหน ฉันอยู่ที่นี่ทำไม ฉันจะไปไหน คนทุกยุคทุกสมัยถามคำถามสำคัญเหล่านี้ เราให้ความเชื่อมั่นแก่พวกเขาว่าพวกเขาเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า เรามีเพลงที่ร้องอย่างนั้น เราเชื่อสิ่งนี้ นั่นคือความจริงสำหรับเรา ผู้คนพบการปลอบโยน พบสันติสุข และพบพลังในนั้น

“และในองค์กรนี้พวกเขาพบไมตรีจิต พวกเขาพบมิตรสหาย เราเป็นศาสนจักรที่เป็นมิตรมาก เราเป็นศาสนจักรที่มีความสุขมาก เราเป็นผู้คนที่มองโลกในแง่ดีและมีความสุข และคนอื่นๆ ชอบ”

  • การเติบโตของศาสนจักรอาจเกิดมาจากการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์หลั่งเทมาเพื่อเป็นพยานต่อบรรดา​ผู้​ที่ต้องการรู้ความจริง ว่าพระ​เยซู​คือพระคริสต์ โจ​เซฟ ส​มิ​ธคือ​ศาสดา​พยากรณ์​ของพระองค์ และ​​ศาสนจักร​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​แห่ง​วิ​สุทธิ​ชน​ยุค​สุดท้าย​คือ​ศาสนจักรที่แท้จริงของพระองค์บนแผ่นดินโลก การเติบโตของศาสนจักรเป็นผลจากการที่เรารักกันและกันและเราทำตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตของเรา การเติบโตของศาสนจักรเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่าครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ แสดงเพิ่มเติม

  • ผมไม่สงสัยเลยว่าศาสนจักรนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความจริงที่นี่ก้องกังวาลอยู่กับผู้คนที่หาคำตอบด้วยใจจริง เมื่อชายหรือหญิงต้องการรู้จักความจริง และเมื่อเขาแสวงหาด้วยความอุตสาหะและด้วยความจริงใจร่วมกับการสวดอ้อนวอน เขาจะค้นพบความจริงที่นี่เสมอ เสมอจริงๆ นั่นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้มอรมอนแตกต่างจากศาสนาอื่น! แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา