mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Drew

 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson

เกี่ยวกับฉัน

ความทรงจำในวัยเด็กของผมประกอบด้วยชีวิตเร่ร่อนขี่ม้าคล้องบ่วงจับปศุสัตว์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งกับพ่อเลี้ยงโคบาลของผม ความหลงใหลในการคล้องบ่วงจับปศุสัตว์นำทางผมไปสู่กีฬาอย่างอื่นด้วยเมื่อผมเข้าเรียนมัธยมปลายซึ่งชีวิตดูเหมือนต้องวัดจากเกมต่อเกม ฤดูต่อฤดูเลยทีเดียว ชีวิตที่ชื่นชอบการกีฬาพาผมเข้าไปในรั้ววิทยาลัยซึ่งผมได้เล่นฟุตบอลอยู่หนึ่งปีก่อนรับใช้งานเผยแผ่ที่เกาหลี ผมก็เหมือนคนอายุ 19 หลาย ๆ คน ที่หมกมุ่นและสนใจแต่กับเรื่องของตนเองและอนาคตของตนเอง การอยู่ในคณะเผยแผ่ทำให้ผมเข้าใจใหม่ว่าต้องรับใช้ผู้อื่นและขยายมุมมองของผมให้กว้างขึ้น อีกทั้งผมได้พัฒนาความรักและประจักษ์พยานอันลึกซึ้งในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ด้วย ผมหันมาหลงรักการอ่านพระคัมภีร์และความรักการอ่านนี้ ท้ายที่สุดแล้วแปรเปลี่ยนไปเป็นความรักในการเรียนรู้ ความรักในการเรียนรู้นั้นให้คุณอนันต์กับผมเมื่อผมกลับจากเกาหลีและเรียนจบปริญญาตรี แล้วต่อด้วยปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ผมได้รับพรในการเป็นพ่อของลูกสาว 5 คน และแต่งงานกับเพื่อนสนิทมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

พระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมชื่นชอบกล่าวว่า “พิจารณาถึงสภาพอันเป็นพรและเป็นสุขของคนที่รักษาพระบัญญัติ” ในฐานะเป็นคนหนึ่งที่ต้องวิเคราะห์บริษัทต่าง ๆ ทั้งวัน พยายามเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดบางอย่างขึ้น ผมได้ครุ่นคิดกับตัวเองด้วยว่าอะไรคือบ่อเกิดของความสุข ผมดำเนินชีวิตมากว่า 10,000 วัน และสังเกตชีวิตของหลายครอบครัวและเพื่อน ๆ รวม ๆ แล้วเป็นข้อมูลมากมายทีเดียว ความสัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งชัดเจนแน่นอนในบรรดาข้อมูลทั้งหมดคือ การดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าจะนำไปสู่ความสุข การเป็นมอรมอนช่วยให้ผมดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้ผมมีความสุข

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

แม้ยังไม่ได้ดังใจที่ผมอยากจะเป็น แต่ผมก็พยายามมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่จะเป็นคนดียิ่งขึ้น