mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Deborah Dushku Gardner

  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเรียนจบด้านพัฒนาการมนุษย์และพัฒนามนุษย์มาแล้ว 5 คน ระหว่างขับรถรับส่ง ละลายไก่แช่เข็ง ฝึกลูกนั่งส้วม และพับผ้า ดิฉันก็ดูแลกิจการ “วันฮาร์ทบัลแกเรีย” ไปด้วย ซึ่งดิฉันร่วมก่อตั้งกับอดีตคู่ผู้สอนศาสนาคนหนึ่ง นับเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตได้อย่างมหัศจรรย์ที่สุด ดิฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรักอันสุดซึ้งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์แต่ละคน ความสนใจด้านอื่นของดิฉันได้แก่ การสอนชั้นเรียนดูแลสุขภาพ แข่งไตรกีฬา เล่นบาสเก็ตบอล เต้นรำเพลงยุค 80 ที่ระเบียงหลังบ้าน อ่านหนังสือให้เด็กๆ ฟัง และกินช็อกโกแล็ตเยอะๆ ดิฉันรับใช้งานเผยแผ่ที่บัลแกเรียและรักชาวบัลแกเรียมาก มาก มาก! อ้อ จะเล่าให้ฟังสนุก ๆ ว่าดิฉันมีไก่ 5 ตัว กบตัวจิ๋ว 1 ตัว และหมาตัวเล็กๆ น่ารักอีกหนึ่งตัวด้วยค่ะ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันรู้สึกถึงสันติสุขในโบสถ์มอรมอน ดิฉันรู้สึกว่าได้อยู่ในที่ซึ่งควรอยู่และที่ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ดิฉันอยู่ ความรู้สึกนั้นล้ำค่า! ดิฉันชอบสมาชิกศาสนจักรคนอื่นๆ เช่นกันที่พวกเขาพยายามกลับใจ เปลี่ยนแปลง เป็นคนดีขึ้นและรับใช้ผู้อื่นในโลกนี้ เราเป็นครอบครัวใหญ่…เติบโต เรียนรู้ และสนับสนุนกัน ดิฉันชอบไปนมัสการเคียงข้างพวกเขาทุกวันสะบาโตและเติบโตใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ายิ่งขึ้น และยิ่งสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของดิฉัน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันดำเนินชีวิตตามศาสนาของตนโดยรับใช้คนอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือและโดยแสดงประจักษ์พยานถึงพระกิตติคุณ ดิฉันชอบช่วยผู้อื่นหาทางแก้ไขปัญหาผ่านทางพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงเยียวยาผู้ประเสริฐให้แก่จิตวิญญาณเรา ดิฉันชอบทำงานในโปรแกรมเยาวชนของศาสนจักรเช่นกัน ดิฉันกระตุ้นเยาวชนให้หันไปหาพระผู้เป็นเจ้าและค้นหาว่าพันธกิจส่วนตัวของพวกเขาคืออะไรในชีวิตนี้แล้วลงมือทำ!