mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Daisy

  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou

เกี่ยวกับฉัน

สัดส่วนที่สมดุล ทำความสะอาดอ่าง กระดิกนิ้วหัวแม่โป้ง กล่องซ้อนอยู่ในหลาย ๆ กล่อง จ้องผนังสวย ๆ อบคัพเค้กทำเอง ผสมน้ำผลไม้ด้วยเครื่องวีต้ามิกซ์ ไปจ่ายตลาดที่คอสต์โก เข้าฟิตเนสครบวงจร ปีนเขา นวดหน้า หมุนตัวบนปลายเท้า กระโดด เต้นลีลาศ เลื่อม ระยิบระยับ รองเท้าส้นสูงเปิดนิ้ว หนังสือดี ๆ ร็อคแบบอินดี้ เพื่อนคู่ใจ ครอบครัว มิตรสหาย นิรันดร ตำราอาหาร อาหารดี ๆ เครื่องทำไอศกรีม ไอศกรีม สายไหม ชีวิตแต่งงาน หลานสาว เสียงหัวเราะ ความทรงจำ ถ่ายภาพ สาระโฆษณา เขียนบล็อก พูดคุยกัน ประโยคสั้น ๆ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันสวดอ้อนวอนทูลขอพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้ดิฉันเข้าใจว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูโดยสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์เป็นความจริงหรือไม่ เมื่อดิฉันทราบว่าเป็นความจริง ดิฉันไม่มีทางเลือกนอกจากจะยอมรับและถึงแม้จะเป็นเรื่องใหญ่และมักเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนในตอนนั้น…แต่เวลานี้ ดิฉันได้รับพรตลอดกาลเพราะความซื่อสัตย์ และประจักษ์พยานของดิฉันก็เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

เรื่องราวส่วนตัว

ท่านกำลังทำอะไรเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวท่านและทำให้ครอบครัวประสบความสำเร็จ

ดิฉันกับสามีสวดอ้อนวอนด้วยกันทุกเช้าค่ำ และเราสวดอ้อนวอนแยกกันเป็นส่วนตัวของเราเอง เราศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันและศึกษาแยกกันด้วย นอกจากนั้น เรากันช่วงค่ำวันหนึ่งไว้ทุกสัปดาห์ตามที่ได้รับการกระตุ้นจากศาสนจักร ซึ่งได้แก่วันจันทร์ และโดยที่รู้ว่าวันจันทร์จะเป็นวันที่แย่ได้ขนาดไหนในบางครั้ง จึงสมควรแล้วที่วันจันทร์จะเป็นเวลา “สังสรรค์ในครอบครัว” ของเรา เราร้องเพลงสวดด้วยกัน วางแผนประจำสัปดาห์ แบ่งปันข้อคิดทางวิญญาณ และจากนั้นจึงทำกิจกรรมร่วมกัน เราให้ความสุขของกันและกันมาก่อนความสุขของเราเอง เราสื่อสารและเราดำเนินชีวิตสุดความสามารถของเรา โดยไม่นึกถึงแต่ตนเอง อย่างที่พระคริสต์ทรงสอนเรา

พูดถึงเรื่องบัพติศมาของท่านได้ไหม

สวยงามจริง ๆ ค่ะ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

คนบอกว่าตอนนี้ดิฉันส่องสว่าง .. นี่เป็นแสงสว่างของพระคริสต์ ดิฉันอดทนมากขึ้น ซื่อสัตย์มากขึ้น และมีศรัทธามากขึ้น ดิฉันทราบว่าดิฉันได้รับทุกสิ่งจากพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว มิตรสหาย พรสวรรค์ และโอกาส ดิฉันไปโบสถ์ทุกสัปดาห์เพื่อต่อสัญญาของดิฉันกับพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของดิฉัน ซึ่งหากปราศจากพระองค์ดิฉันจะไม่เป็นอะไรเลยและไม่มีโอกาสแก้ไขความผิดในอดีตหรือในปัจจุบันให้ถูกต้องได้ แต่เหนือสิ่งใด ดิฉันรับใช้ผู้อื่นเมื่อทำได้ ดิฉันไม่ได้เป็นชาวคริสต์แค่วันอาทิตย์ … ดิฉันเป็นชาวคริสต์ทุกวัน