mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Colton

  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นสามีและเป็นพ่อ สองบทบาทนี้เป็นสิ่งท้าทายที่สุดและคุ้มค่าที่สุด การที่ผมสามารถใช้เวลากับครอบครัวผมหลังจากสัปดาห์ที่ยาวนานช่วยให้ผมยังคงมีสติ เมื่อผมไม่ได้ทำงานหรือมีความสุขกับครอบครัวผมชอบขี่จักรยาน ผมชอบขี่ขึ้นไปบนเนินเขา

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมรู้สึกโชคดีที่เกิดมาในศาสนาของผม ซึ่งหมายถึง ณ จุดหนึ่งของชีวิตผมได้เลือกอย่างมีสติว่าจะเป็นมอรมอน เรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงที่ผมอายุยี่สิบต้น ๆ เมื่อผมตระหนักว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของผมไม่ได้นำความสุขเข้ามาสู่ชีวิต การเลือกนั้นทำให้ผมกลับมาโบสถ์เป็นประจำ ทำให้ผมเริ่มต้นบนเส้นทางซึ่งนำมาสู่สิ่งที่ผมเป็นในทุกวันนี้

เรื่องราวส่วนตัว

พรสวรรค์และของประทานของคุณจะเป็นพรแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

บ่อยครั้งเราเป็นคำตอบคำสวดอ้อนวอนให้แก่กัน เราทุกคนได้รับพรด้วยพรสวรรค์ & ของประทานและความเต็มใจที่เราจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งแก่พวกเขาและตัวเราเองด้วย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมชอบไปโบสถ์ทุกสัปดาห์ ผมตั้งตารอคอยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ศีลระลึก ร้องเพลง โรงเรียนวันอาทิตย์ ฐานะปุโรหิต บางสิ่งเกี่ยวกับการทราบว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ทำให้ผมสัมผัสถึงสันติสุข ผมได้รับพรโดยการรับใช้ในโรงเรียนวันอาทิตย์ซึ่งท้าทายให้ผมเป็นผู้นำและเรียนรู้อยู่เสมอ