mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Chance

  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นพ่อและเป็นสามี ผมมาจากครอบครัวใหญ่ที่มีพี่น้อง 8 คน ผมกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายและจะสำเร็จการศึกษาในสาขาธุรกิจขนาดเล็กและการสื่อสาร ผมเป็นผู้รับเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ และผมรักความท้าทายของการได้ออกแบบสวนหลังบ้านใหม่ ผมคลั่งไคล้กิจกรรมกลางแจ้งมาก การล่าสัตว์และตกปลาคือกิจกรรมที่ผมโปรดปรานที่สุด ผมชอบเล่นเวคบอร์ดและสโนว์บอร์ด ผมรักชีวิตคู่และการเป็นพ่อ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเติบโตในศาสนจักรมาตลอดชีวิต แม้กระนั้นผมก็มีเรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของผมเอง พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ผมมีความเชื่อและมีศรัทธาในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคลอดมา แต่ผมมาตัดสินใจเมื่ออายุเกือบ 18 ปีว่าผมต้องสวดอ้อนวอนถึงพระเจ้าเพื่อให้รู้ว่านี่คือศาสนจักรที่แท้จริงของพระองค์หรือไม่ ผมได้รับคำตอบจริงแท้แน่นอนพร้อมกับการยืนยันว่านี่คือศาสนจักรที่แท้จริงและดำรงอยู่แห่งเดียวของพระองค์ ในวินาทีนั้นผมรู้ว่าผมจะไม่วันอยู่อย่างโดดเดี่ยว ผมไม่เคลือบแคลงสงสัยใดๆ ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราและพระเยซูคริสต์ทรงเสียสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อเรา เพื่อที่เราจะได้รับการไถ่ผ่านทางพระองค์ หากผมไม่ได้เป็นสมาชิกของพระกิตติคุณนี้ ผมคงจะสับสนและไม่มีความมั่นใจว่าครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันตลอดไป ไม่มีปีติใดยิ่งไปใหญ่กว่าครอบครัว พระผู้เป็นเจ้ายังคงสื่อสารกับลูกๆ ของพระองค์ทุกวันนี้ เราเพียงแค่ต้องเต็มใจที่จะทูลถามและรับฟัง

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตตามความเชื่อคือการเป็นแบบอย่างและการรับใช้ ความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผู้คนที่ผมคบหาสมาคมด้วยนั้นสำคัญมาก ในสายงานของผมมีสภาพแวดล้อมที่มักจะไม่สะอาดเท่าไหร่นัก ผมจึงพยายามใช้วาจาสุภาพและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและหลักความเชื่อของตนเองเสมอ หลายคนสังเกตได้ว่าผมไม่ใช้ภาษาหยาบคาย และนั่นเปิดโอกาสให้ผมแบ่งปันหลักความเชื่อ ศาสนา และเหตุผลที่ผมไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง ด้วยความเชื่อมั่นอันแรงกล้าในความเชื่อที่ผมมี การชี้นำโดยการเป็นแบบอย่างจึงเป็นวิธีการดำเนินชีวิตตามความเชื่อของผม