mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Carlos Alberto Galvão

  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão

เกี่ยวกับฉัน

ผมแต่งงานแล้วมีลูกสี่คน และมีหลานสี่คน สิ่งที่ผมชอบมากคือการเล่นฟุตบอลกับเพื่อนในวันเสาร์ ครอบครัวผมชอบมารวมตัวกันในวันสุดสัปดาห์เพื่อรับประทานอาหารด้วยกัน เราชอบพายเรือคายัคไปที่เกาะเพื่อขุดหาหอยตลับ เราให้ความสำคัญอย่างมากกับเวลาครอบครัวและเราทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อให้เวลาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

แรงจูงใจสูงสุดที่ทำให้ผมเป็นสมาชิกศาสนจักรคือการที่ผมจะมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวชั่วนิรันดร์ สิ่งนี้ทำให้ผมซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระบัญญัติต่างๆ ในพระกิตติคุณ ประจักษ์พยานคือสมบัติล้ำค่าของผม และผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ทรงพระชนม์ และทรงกำกับดูแลศาสนจักรของพระองค์โดยผ่านการเปิดเผย ผมรู้ว่าโดยการเป็นคนเชื่อฟัง ซื่อสัตย์ มีค่าควร และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ผมจะได้รับพรที่สัญญาไว้ทั้งหมด ผมรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขจากการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เมื่อวาน วันนี้และตลอดไป

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเป็นสมาชิกที่แข็งขันในวอร์ดและผมทำงานกับเอ็ลเดอร์ [ผู้สอนศาสนา] ในงานเผยแผ่ศาสนา ผมสอนชั้นเรียนสำหรับผู้ที่กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักร เราให้ความสำคัญและพยายามจัดให้มีกิจกรรมผูกมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยหลักแล้วเพื่อให้ผู้มาเยือนและสมาชิกใหม่รู้สึกดีและเป็นหนึ่งเดียวกับสมาชิกในวอร์ดของเราอย่างเต็มที่