mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Bruno

  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez
  • Bruno Vasquez

เกี่ยวกับฉัน

ผมเกิดในประเทศที่สวยงามชื่อกัวเตมาลา อยู่ในอเมริกากลาง ผมเพิ่งอายุครบ 48 ปี และผมมีครอบครัวที่น่ารัก ชีวิตการแต่งงาน 28 ปีที่ผ่านมา เบรนดาภรรยาผมและตัวผมเองเลี้ยงดูลูกๆ สี่คนของเรา (ชายสองหญิงสอง) เรามีหลานสองคนและอีกคนกำลังจะเกิดในเดือนเมษายน ปี 2012 ชีวิตของผมส่วนใหญ่ทำงานเป็นผู้จัดพิมพ์ถึง 30 ปี ซึ่ง 8 ปีทำงานกับบริษัทสำคัญในประเทศผม อีก 22 ปีทำธุรกิจของตนเอง สี่ปีที่ผ่านมาผมกลายเป็นผู้ฝึกสอนชีวิต ช่วยผู้คน–โดยเฉพาะอ่ย่างยิ่งคนหนุ่มสาว–ให้ค้นพบจุดประสงค์ของชีวิตและพัฒนาศักยภาพของพวกเขา งานนี้นำผมไปสู่การมีส่วนร่วมในโปรแกรมวิทยุและโทรทัศน์ระดับชาติที่สำคัญและนำไปสู่การจัดทำการนำเสนอที่บริษัทและโรงเรียนหลายแห่ง ผมรักการอ่านและการเรียนรู้อยู่เสมอ นอกจากนี้ในฐานะชนชาวละตินที่ดี ผมรักการเต้นรำ ฟังดนตรี และเล่นฟุตบอล ซึ่งผมจะเล่นสามครั้งต่อสัปดาห์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เมื่อผมอายุ 10 ขวบ ขณะอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลผมเข้าใจว่าโดยทางอับราฮัมพระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาอิสราเอล 12 เผ่า ซึ่งสูญหายไป 10 เผ่า และมีเผ่าหนึ่งชื่อเผ่ายูดาห์ แต่ข้อกังวลของผมคือเผ่าใดจะทำให้ครบ 12 เผ่า ผมถามคำถามนี้กับหลายๆ คน แต่ไม่เคยมีใครตอบได้ หลายปีต่อมา ผมพบกับภรรยา เธอเป็นสมาชิกศาสนจักรอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยเปิดโอกาสให้เธอสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย แม้ขณะที่เธอไปโบสถ์ ผมเพียงแค่ไปส่งเธอที่นั่้น ผมไม่เคยเปิดโอกาสให้เธอนำเราไปสู่การสนทนาเรื่องศาสนาเลย เนื่องจากผมชอบฟุตบอลมาโดยตลอด หนุ่มสาวโสดจึงเชิญผมเข้าทีมฟุตบอลของพวกเขา ผมเริ่มมีเพื่อนเป็นมอรมอน ซึ่งนำไปสู่การเชื้อเชิญของซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาให้รับฟังข่าวสารของพวกเธอ และผมยอมฟัง เมื่อพวกเธอพูดให้ผมฟังเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนและที่มาของพระคัมภีร์ ผมถามว่านี่คือเผ่าที่ผมตามหามาตลอดเจ็ดปีก่อนหรือเปล่า ทันใดนั้นผมรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจ และด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์เล่มนั้น ผมใช้เวลา 22 วันอ่านพระคัมภีร์เล่มนั้นจบ และความรู้สึกกตัญญูเข้ามาในชีวิต เมื่อได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงพลีพระชนม์ชีพเพื่อผม และรู้ว่าพระกิตติคุณของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดินโลก ผมเกิดความปรารถนาที่จะเข้าร่วมศาสนจักรของพระองค์โดยบัพติศมา ชีวิตของผมเปลี่ยนไป ผมเป็นคนแรกในครอบครัว ปัจจุบันทุกคนในครอบครัวเป็นสมาชิก และเรากำลังเห็นคนรุ่นที่สาม ผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาของผม และผมเป็นพยานว่าผมพบศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ และปัจจุบันนี้ผมแบ่งปันเรื่องนี้กับผู้คนหลายพันคน ด้วยความแน่ใจว่านี่คือความจริง..........และผมแบ่งปันสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์

เรื่องราวส่วนตัว

โปรดบอกเล่าความรู้สึก/ประจักษ์พยานที่คุณมีเกี่ยวกับการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

สวรรค์เปิดอีกหน พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจของพระองค์แก่มนุษย์อีกครั้ง สิทธิอำนาจรวมทั้งศาสนจักรของพระองค์ปรากฏบนแผ่นดินโลกอีกครั้งเพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ศาสนพิธีคือการแสดงให้ประจักษ์ถึงพระเดชานุภาพแห่งสวรรค์ของพระองค์ และปัจจุบันนี้ศาสนจักรของพระองค์มีศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยเป็นผู้นำ ผมแน่ใจและหวังว่าจะได้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าและเป็นผู้รับส่วนแห่งพรอันงดงามของพระองค์ ผมเป็นบุตรพระองค์ และพระองค์ทรงเชื้อเชิญผมให้ดีพร้อมผ่านทางพระบุตรพระองค์ พระผู้ไถ่ พระเยซูคริสต์

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมรับใช้ในศาสนจักรกว่า 30 ปีและหนึ่งในประสบการณ์ที่สวยงามที่สุดที่ผมเคยมีคือเมื่อผมและภรรยารับใช้ในโปรแกรมสำหรับเยาวชนซึ่งเรียกว่า "พิเศษสุดสำหรับเยาวชน" หรือ อีเอฟวาย ในปี 2010 ต้องใช้เวลาเตรียมการอยู่หลายเดือนเพื่อรับใช้เป็นผู้อำนวยการภาคการประชุม และในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มเราใช้ชีวิตร่วมกับคนหนุ่มสาวถึง 740 คน เป็นสิ่งสวยงามที่ได้เห็นพวกเขามาถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างรวมทั้งการให้ข้อคิดทางวิญญาณ ในชั้นเรียนต่างๆ พวกเขาทุกคนเปรียบเสมือนลูกๆ ของเรา พวกเขาใช้พรสวรรค์ในการมีส่วนร่วม รวมทั้งการเต้นรำด้วย วันพฤหัสบดีเราจัดการประชุมการให้ข้อคิดทางวิญญาณซึ่งเข้าถึงจิตใจของเราทุกคนที่มีส่วนร่วม พวกเขาแต่ละคนขึ้นไปแสดงประจักษ์พยาน ผมคิดว่าเราหลั่งน้ำตากันนานกว่าหนึ่งชั่วโมง และขณะเราร่ำลากันในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ไม่มีใครอยากกลับบ้าน –เป็นประสบการณ์ที่สวยงามจริงๆ เป็นสิ่งที่น่่าชื่นชมที่ได้สอนพวกเขา เป็นสิ่งที่น่่าชื่นชมที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่่ามกลางพวกเขา หลังจากนั้นเกือบหนึ่งปี เรายังติดต่อกับพวกเขาส่วนใหญ่ พ่อแม่ของพวกเขาหลายคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกๆ หลายคนเพิ่งห็นเป็นครั้งแรก