mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Bev Gosling

  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันได้รับรางวัลนักออกแบบบ้านทั้งงานออกแบบบ้านขนาดเล็กและบ้านที่ลูกค้ากำหนดแบบเอง ดิฉันออกแบบที่ดินจัดสรร 3 แห่งด้วยกัน บ้านที่ลูกค้ากำหนดแบบเองเกือบ 100 หลัง และการบูรณะต่อเติมบ้านที่มีอยู่แล้วอีกมากกว่า 600 หลัง ดิฉันสร้างบ้านในชนบทสองหลังสำหรับครอบครัวในช่วงหกปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเราอาศัยอยู่ในบ้านแบบเซ็นจูรีวิกตอเรียที่สร้างมาในปี 1894 ดิฉันเป็นภรรยาและแม่ ลูกๆโตกันหมดแล้วและดำเนินชีวิตของเขาเอง บ้างก็เริ่มมีครอบครัว เราเป็นครอบครัวผสมผสานและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อลูกๆ สามคนเพิ่มจำนวนสมาชิกในบ้านของเขาเอง ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอีกไม่นานดิฉันจะเป็นคุณยายแล้ว ดิฉันเป็นสมาชิกสภาของสมาคมนักเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 1,300 คน ดิฉันเป็นนักเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมที่ได้รับการรับรองให้มีคุณสมบัติในการสร้างที่พักอาศัยและอาคารขนาดใหญ่ จากประสบการณ์หลายปีทำให้ดิฉันมีโอกาสออกแบบโครงการหลากหลายมากมาย ทั้งที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และหน่วยงานราชการ ดิฉันสอนพิเศษในวิทยาลัย ดูแลโครงการฝึกงานของเยาวชนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเป็นช่างไฟฟ้า ดิฉันเคยสอนวิชา “ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม” และ “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและการออกแบบ” ดิฉันชอบทำงานและร่วมงานกับผู้อื่น

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเป็นมอรมอนมาตลอดชีวิต เติบโตในศาสนจักรที่เมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ดิฉันกับพี่ชายเป็นสมาชิกเพียงสองคนในโรงเรียนของเรา ดิฉันเรียนรู้หลักธรรมพระกิตติคุณที่เข้มแข็งและรับอุปนิสัยด้านศีลธรรมผ่านการเรียนรู้หลักธรรมของพระกิตติคุณ ดิฉันรักพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ ชีวิตไม่ง่ายเสมอไป แต่เมื่อคุณมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและคุณทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักคุณ สิ่งนี้จะทำให้คุณรับมือกับการทดลองในชีวิตง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ด้วยบิดามารดาที่แก่ตัวลงและลูกๆก็เริ่มสร้างครอบครัวของตนเองแล้ว จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างแท้จริงที่จะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนไว้สำหรับชีวิตของแต่ละคน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ที่ศาสนจักร ดิฉันทำงานในโปรแกรมเยาวชนและชอบทำงานกับเยาวชนหญิงเป็นพิเศษ ปัจจุบันดิฉันช่วยดูแลชั้นบริบาลเด็กอายุ 18 เดือนถึง 3 ขวบ มีทั้งหมด 16 คนด้วยกันและชอบมาก! ดิฉันร้องเพลงในคณะนักร้องประสานเสียงสองสามคณะ ดิฉันชื่นชอบดนตรี! ชีวิตมักจะวุ่นวายเสมอเมื่อดิฉันต้องทำงานกับลูกค้าเพื่อสร้างหรือปรับปรุงบ้าน ธุรกิจ และเห็นความฝันของพวกเขาเป็นจริง แล้วยังต้องสอนที่วิทยาลัย สอนเด็กเล็กๆในชั้นบริบาลของดิฉัน แต่ดิฉันก็อยากเพลิดเพลินกับการเป็นสตรีที่มีงานรัดตัว หาทางใช้เวลาที่คุ้มค่ากับสามี รวมทั้งมีส่วนร่วมในปีติที่ลูกๆซึ่งโตแล้วของดิฉันกำลังได้รับ