mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Beatta

  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นแม่เต็มเวลาของลูกๆ ที่น่ารักสองคน ดิฉันจบปริญญาด้านการถ่ายภาพ และยังคงพยายามจับภาพโลกใบนี้ในยามที่มีเวลาว่างจากการเป็นแม่และภรรยา ดิฉันเป็นชาวฟินแลนด์ แต่งงานกับชาวอเมริกัน และเราพูดภาษาฟินแลนด์กันที่บ้าน ดิฉันชอบใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆ สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม กินไอศกรีมบ่อยมาก ดูรายการโทรทัศน์รอบดึกกับสามี ฟังเพลง และทำกิจกรรมนอกบ้าน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

พระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของดิฉัน ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงรักดิฉันและเราแต่ละคน ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะชอบหลักคำสอนเรื่องครอบครัวนิรันดร์ ที่ดิฉันสามารถอยู่กับคนรักได้ชั่วนิรันดร์ ดิฉันเคยมีช่วงชีวิตยากลำบาก แต่การที่รู้ว่าดิฉันมาจากไหน รู้ว่าดิฉันเป็นธิดาที่รักของพระบิดาบนสวรรค์และมีอะไรรออยู่หลังจากชีวิตนี้ ช่วยให้ดิฉันวางใจพระเจ้าและมีสันติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ผ่านการชดใช้ของพระคริสต์ ดิฉันรู้ว่ามีแผนยิ่งใหญ่กว่าสำหรับเราแต่ละคน พระเจ้าเต็มพระทัยจะช่วยเราและไม่เพียงนำเราไปสู่ความสุขในชีวิตนี้เท่านั้น แต่ยังบรรลุศักยภาพและเป็นคนดีที่สุดเท่าที่เราสามารถเป็นได้ ดิฉันชอบที่พระเจ้ายังทรงสื่อสารกับเราผ่านศาสดาพยากรณ์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ ผู้ซึ่งช่วยเราในการเดินทางแห่งศรัทธานี้โดยเป็นเสมือนยามบนหอสูง

เรื่องราวส่วนตัว

พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ท่านเข้าใจจุดประสงค์ของชีวิตอย่างไร

พระคัมภีร์มอรมอนสอนดิฉันว่าเรามาโลกนี้เพื่อมีปีติ ปีติอันไม่สิ้นสุด ไม่ใช่ปีติที่จะจางหายไปในตอนเช้า พระคัมภีร์ยังสอนดิฉันอีกว่ามีการตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง เพราะถ้าไม่มีความโศกเศร้า เราย่อมไม่รู้ว่าปีติเป็นอย่างไร พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ดิฉันเข้าใจว่าเรามาที่นี่พร้อมเสรีภาพที่จะเลือกและกระทำด้วยตัวเอง เพื่อรับความรู้และประสบการณ์ และเพื่อหาทางกลับบ้านไปสู่พระบิดาบนสวรรค์ของเรา ด้วยความช่วยเหลือจากพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันจึงรู้ว่าโดยการเลือกพระคริสต์และเลือกทำตามคำสอนของพระองค์ ดิฉันสามารถรู้สึกถึงความสุขและมีความหวังแม้ในยามยากลำบาก และจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ การชดใช้ของพระคริสต์คือหนทางกลับบ้านทางเดียวเท่านั้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันชอบรับใช้ในศาสนจักร ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ประวัติศาสตร์ คอยเก็บบันทึกกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลการเกิดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ดิฉันถ่ายภาพเพื่อเก็บบันทึกประวัติศาสตร์และภาพสมาชิกใหม่เพื่อให้ทุกคนรู้จักกันดีขึ้น นอกจากนี้ยังคงช่วยในองค์การสตรีโดยวางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจและความต้องการของสตรีในวอร์ด/ที่ประชุมของเรา