mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Anita

  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee

เกี่ยวกับฉัน

สวัสดีค่ะ! ฉันชื่อแอนิตา จับพลัดจับผลูจากตรินิแดด แอตแลนตา และไอดาโฮ จนมาลงเอยในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กนี่ ฉันทำงานเป็นผู้สื่อข่าว รักการเดินทาง เต้น วิ่ง ขี่จักรยาน และว่ายน้ำ ฉันเป็นลูกสาวและเป็นลูกคนเดียวในครอบครัว ฉันเติบโตขึ้นมาในบ้านที่มีผู้ปกครองเพียงคนเดียว คุณแม่จึงเป็นเพื่อนสนิทของฉัน ท่านเป็นแรงบันดาลใจอันน่าทึ่งในชีวิตฉัน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเป็นมอรมอนคือการมีพระเยซูคริสต์และครอบครัวเป็นศูนย์กลางในชีวิตฉัน พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความรัก การเสียสละ ความเมตตา การอุทิศตน และความอดทน ฉันรู้สึกถึงคุณสมบัติอย่างเดียวกันนี้เมื่อฉันอยู่ใกล้ชิดครอบครัว

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

กว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตฉันได้รับการเลี้ยงดูมาโดยมีคุณแม่เพียงคนเดียว ท่านต้องทำงานหนักมากเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นและดูแลฉัน เธอเป็นแบบอย่างของพระคริสต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในชีวิตฉัน ท่านเตือนฉันทุกวันให้เป็นแบบอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่ให้แก่ผู้อื่น และเตือนฉันทุกวันว่าฉันเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้า ฉันดำเนินชีวิตทุกวันโดยพยายามทำตามแบบอย่างของคุณแม่และพระผู้เป็นเจ้า ฉันขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าทุกวันและพยายามดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ ศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิล และสวดอ้อนวอน ทุกสิ่งในชีวิตคือของประทาน การรักษาสัมพันธภาพอันใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ย้ำเตือนฉันถึงของประทานนั้นทุกวัน