mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Angie Pamela Wong Diaz

  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันมีความหลงใหลในการทำอาหารและกินอาหาร ช่องรายการทำอาหารของดิฉันแตกต่างเพราะดิฉันสอนพระกิตติคุณและการทำอาหารเป็นครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ในห้องครัวเราเรียนรู้ความเป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างประเพณี และแสดงความรัก เราช่วยเหลือกัน เราสำนึกคุณ และเราแบ่งปันให้ลูกของเรา สิ่งนี้พ่อแม่ดิฉันสอนมา และเป็นสิ่งที่ดิฉันได้สอนลูกของดิฉันตั้งแต่พวกเขายังเล็ก ดิฉันใช้สูตรอาหาร หลักสูตร และเวิร์คช็อป สอนพี่น้องสตรีถึงวิธีพัฒนาตนเองด้วยการพึ่งพาตนเองในบ้าน ไม่ง่ายเลยสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาชีวิต ที่ต้องดูแลบ้าน งาน และลูก แต่มันเป็นไปได้ ทุกวันดิฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้าและสวดอ้อนวอนให้เป็นวันใหม่ที่สวยงาม ดิฉันยิ้มและมีความสุข ดังนั้นมันจะง่าย ดิฉันยุ่งมากกับงานในฐานะที่เป็นแม่ของลูกน้อยสามคน พวกเขาเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกในชีวิตดิฉัน สามีที่แสนวิเศษของดิฉันเป็นเสาหลักของดิฉัน เราดำเนินรายการด้วยกันเป็นคู่และช่วยเหลือกันเป็นครอบครัว ดิฉันพยายามเติมเต็มเป้าหมายในชีวิตและทำให้ดีที่สุด ดิฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวในสถานีซึ่งอยู่ในรายการ เป็นคนที่ชอบธรรมและเป็นสมาชิกเพียงคนเดียว และดิฉันพยายามช่วยผู้อื่นเสมอ แต่ดิฉันรู้ว่าดิฉันสอนพระกิตติคุณ และเป็นแบบอย่างให้ตนเองและผู้อื่น

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

พ่อแม่ดิฉันเลี้ยงดูดิฉันในศาสนจักร ดิฉันเป็นมอรมอน ในชีวิตนี้ดิฉันเรียนรู้ตอนที่เป็นวัยรุ่นว่า ดิฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วและบรรลุมาตรฐานของตนเองแล้ว ด้วยประสบการณ์ของดิฉัน ดิฉันมีความเข้าใจว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่แท้จริง ดิฉันสวดอ้อนวอนเพื่อให้เข้าใจและดิฉันได้รับคำตอบ ทุกวันดิฉันยืนยันคำตอบจากพรและโอกาสในการเติบโตของดิฉัน ดิฉันรู้ว่าดิฉันเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงพระชนม์ พระองค์ประทานพระเยซูเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแก่ดิฉัน และดิฉันต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะตามพระองค์หรือไม่ พระองค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนดิฉัน ในชีวิตดิฉัน ดิฉันมีความเข้าใจว่าเราต้องมองความยากลำบากในแง่บวกเพื่อพัฒนาตัวเราเอง ดังนั้น การมีพระกิตติคุณจะทำให้เราเอาชนะความยากลำบากในชีวิตได้ง่ายขึ้น นี่คือสิ่งที่พระกิตติคุณสอนดิฉันในชีวิตประจำวัน ดิฉันเห็นความจริงนี้ในตัวลูกๆ ของดิฉันเมื่อดิฉันสอนพระกิตติคุณให้พวกเขา และเมื่อพวกเขากล่าวคำสวดอ้อนวอนและขอบพระทัยและขอในสิ่งที่เด็กจะขอ จึงเป็นเหตุผลที่ดิฉันรู้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง เพราะดิฉันเห็นได้ในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของดิฉัน สิ่งนี้ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยรับใช้ นี่เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ทรงสอน ดิฉันจำได้สมัยที่ดิฉันตั้งเป้าหมายเพื่อรับใช้ในบ้านพักคนชราใกล้บ้าน ดิฉันเลี้ยงอาหารเย็นในวันคริสต์มาส ให้ของขวัญพวกเขา และให้เวลาแก่พวกเขาเพื่ออ่านให้พวกเขาหรือฟังเรื่องเล่าจากพวกเขา นั่นเป็นประสบการณ์็ที่พิเศษ ดิฉันเรียนรู้มากมาย ซึ่งเราและเยาวชนในศาสนจักรได้ร่วมมือช่วยกัน ในรายการทีวี ดิฉันประยุกต์ใช้สิ่งที่ดิฉันเรียนรู้เกี่ยวกับการสะสมอาหารและการดูแลบ้านเพื่อดิฉันจะเผชิญกับความยากลำบากด้วยทัศนะที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ดิฉันประสบความสำเร็จ ทุกวันนี้ ดิฉันดำเนินชีวิตทั้งส่วนตัวและครอบครัวเพื่อพัฒนา ดิฉันไม่ดีพร้อม แต่ดิฉันพยายามพัฒนาความสามารถเพื่อช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ดิฉันรักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและสอนจากความรู้ที่ดิฉันพอมี สูตรปรุงอาหารก็เหมือนกับศรัทธา ในพระกิตติคุณ ส่วนผสมที่แตกต่างเป็นสิ่งจำเป็นให้อาหารสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับศรัทธา พระกิตติคุณ ความรัก ครอบครัว พรสวรรค์ และการเป็นแบบอย่าง โดยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้เและสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย เราจะสามารถปรุงอาหารที่ยอดเยี่ยมได้ เราทุกคนมีเครื่องปรุงในครัว แต่เราไม่รู้วิธีใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปรุงอาหารจานพิเศษ เช่นเดียวกัน เราต้องประยุกต์ใช้เครื่องปรุงเหล่านั้นในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มรสชาติในอาหารและในชีวิตเรา พระกิตติคุณสอนทั้งสิ่งนี้และสิ่งอื่นแก่เรา ดังนั้นให้เราประยุึกต์ใช้ทั้งหมดนี้กับศรัทธาของเรา