mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Ale Zumba

  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal

เกี่ยวกับฉัน

ฉันอายุ 41 ปี แต่งงานแล้ว มีลูกที่น่ารักสามคน ฉันรักสัตว์และชอบปกป้องคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได้ ฉันหลงใหลการเต้นรำ ฉันจึงทำงานเป็นครูสอนเต้นซุมบ้าซึ่งเปิดโอกาสให้ฉันสร้างความสุขและสุขภาพดีให้ผู้อื่น คติพจน์ของฉันคือ ถ้าคุณซึมเศร้า จงเต้น ถ้าคุณป่วย จงเต้น ถ้าคุณรอเก้อ จงเต้น ถ้าพลาด จงเต้น ... โอ้ .. ..อะไรก็แล้วแต่ จงเต้น เต้น เต้น

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ฉันรู้จักศาสนจักรเมื่ออายุยังน้อย แต่เวลาผ่านไปฉันรู้สึกได้ว่าฉันตัดสินใจถูก ฉันนึกภาพชีวิตฉันโดยไม่มีพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไม่ออก สิ่งนี้เป็นเครื่องค้ำจุนชีวิตฉันมาตลอดและทำให้ฉันเป็นสตรี มารดา ลูกสาว พี่สาว ภรรยาและเพื่อนอย่างที่ฉันเป็น เมื่อฉันเริ่มอ่านพระคัมภีร์มอรมอนดูประหนึ่งพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวอันน่าทึ่งของผู้คนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง แต่จากนั้นในใจฉันรู้สึกสำนึกคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าทุกสิ่งที่อ่านเป็นความจริง ถ้อยคำที่เขียนแต่ละคำช่วยชีวิตฉัน เป็นขุมทรัพย์ของความรู้และบทเรียนอันล้ำค่า เป็นหนังสือที่มหัศจรรย์เพราะทุกครั้งที่ฉันอ่านจะสอนสิ่งใหม่ให้ดิฉัน ฉันชอบพระกิตติคุณนี้เพราะพระกิตติคุณสอนให้ฉันรักเพื่อนบ้านและรู้โดยแน่นอนว่าถ้าฉันทำสิ่งถูกต้องฉันจะอยู่กับคนที่ฉันรักชั่วนิรันดร์

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ฉันมักจะมีโอกาสสอนในศาสนจักร ซึ่งช่วยให้ฉันเติบโตและช่วยผู้อื่น ปัจจุบันฉันเป็นคนนำเพลงที่การประชุมวันอาทิตย์ ฉันรักดนตรี! ฉันสอนโรงเรียนวันอาทิตย์ให้ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้จากบทเรียนทุกบท ฉันสอนเพราะว่าฉันได้เรียนรู้ตลอดเวลา ฉันมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพระเยซู เพราะฉันรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพี่ชายและเพื่อนของฉัน พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งฉันในยามลำบาก