mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Adonal

  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นนายหน้าและผมรักงานของผม การทำงานกับผู้คนนั้นแตกต่างกันทุกวัน ผมทำงานกับผู้คนมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เริ่มต้นกับคุณพ่อของผม จากนั้นก็ทำด้วยตัวผมเองเมื่ออายุ 14 ปี ขณะนี้ผมอยู่ที่แคนาดา ซึ่งประเทศนี้งานมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างมาก ผมได้ความรู้จากการพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมของพวกเขา นับว่าดีที่ได้เพื่อนใหม่ด้วยเช่นกัน ผมรับบัพติศมาเมื่ออายุ 19 ปี ตั้งแต่นั้นมาผมเริ่มพัฒนาความรักในการอ่านทุก ๆ อย่าง ทุกวันผมอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและนิตยสาร Ensign ผมชอบประวัติศาสตร์และผมพยายามอ่านทุกสิ่งที่ผมเห็น ในปี 1998 ผมเริ่มโครงการเพื่อการกุศลซึ่งต่อเนื่องมาจากสิ่งที่ผมทำก่อนหน้านั้นกับครอบครัวของผม ตอนนี้ผมพบสมาชิกจากครอบครัวใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยซึ่งก็คือ ครอบครัว สมาชิกศาสนจักร และโรงเรียน ในย่านชนบทผมนำทุกสิ่งไปให้เด็กๆ ที่บ้านโดยการขี่ม้า ในเมืองผมส่งของให้ที่บ้าน ที่โบสถ์ และที่โรงพยาบาลโดยรถจักรยานยนต์ ส่วนแผนกเด็กป่วยและเด็กเกิดใหม่ ผมส่งของไปให้ตลอดทั้งปี สิ่งของเหล่านี้ผมได้รับบริจาคจากครอบครัว เพื่อน ๆ และสมาชิกที่โบสถ์ น่าอัศจรรย์ที่ผู้คนอยากมีส่วนร่วม พวกเขารู้สึกถึงการให้เหมือนกับผม! กีฬาโปรดของผมคือฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลโลกและฟุตบอลชิงแชมป์ถ้วยของอเมริกาใต้ ผมชอบดูการแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์เพราะผมเกิดที่ฟาร์มปศุสัตว์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเชื่อว่าผมพบกับศาสนจักรด้วยการนำทางจากพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เอง ตอนนั้นผมไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านของผม คืนหนึ่งผมได้ยินเขาชวนน้องชายผมไปงานเต้นรำ ผมตามพวกเขาไป เมื่อเราไปถึงห้องโถงเต้นรำ ผมเห็นว่าที่นั่นคือ “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย! ความสุขที่ผมเห็นจากใบหน้าของบรรดาเด็กสาวที่มาตรงประตู เป็นการต้อนรับเราอย่างอบอุ่น ทำให้ผมคิดว่าผู้คนเหล่านี้ต้องมีความสุขและพิเศษมาก ๆ จากนั้นเป็นต้นมาศาสนจักรก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมมาโดยตลอด ผมไม่สงสัยเลยว่าพระผู้เป็นเจ้ามีจริง ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ โจเซฟ สมิธเห็นพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูในป่า ไม่มีศาสนจักรปลอมใดที่จะเติบโตได้ถึง 13 ล้านคน ใครก็ตามที่เต็มใจอ่านและสวดอ้อนวอนจะค้นพบด้วยตนเองว่าอะไรคือความจริง

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ตั้งแต่รับบัพติศมาผมมีการเรียกของศาสนจักรหลายอย่าง ผมพบว่าเมื่อคุณมีการเรียกของศาสนจักร พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานการดลใจและการนำทางตามการเรียกนั้น ๆ เมื่อคุณได้รับการปลดจากการเรียกชีวิตก็กลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อน ผมรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมศาสนจักรของพระองค์ ผมชอบอ่าน Ensign นิตยสารทางวิญญาณของศาสนจักรแอลดีเอสของเรา วันหนึ่งขณะผมกำลังอ่าน ดวงตาของผมเปิดและได้เห็นว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นั้นไม่ถูกต้องและผมต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต จากประสบการณ์นั้นผมได้รับประจักษ์พยานที่เข้มแข็งของนิตยสาร Ensign ของศาสนจักร คนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้โดยอ่านนิตยสารเล่มนี้