mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Richard

  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger

Tungkol sa Akin

Isinilang ako noong 1962 sa Georgetown, Guyana at lumipat kami sa UK noong sanggol pa ako at isa ako sa limang magkakapatid. Lumaki ako sa County of Buckinghamshire, England at masaya ang buhay ko noong bata pa ako. Ang nanay ko ay karaniwang maybahay at pinalaki kami sa mapagmahal at Kristiyanong kapaligiran. Nagtrabaho ang tatay ko noon bilang Police Detective at siya ang iniidolo ko. Noong nag-aaral na kaming lahat napasok na teacher ang nanay ko. Noong 1980 naging bahagi ako ng kapulisan at habang nasa serbisyo tumanggap ako ng siyam na Commendation dahil sa katapangan at pambihirang nagawa bilang pulis. Dahil sa trabaho ko nakarating ako sa America, Canada at Europe kung saan puspusan akong nagturo tungkol sa pagpapanumbalik ng hustisya at pagpapatrolya sa komunidad. Sa trabaho ko ay naging dalubhasa ako sa Tactical Firearms (SWAT) at maraming taon na iyan ang trabaho ko. Sa huli naging Tactical Firearms Commander ako at responsibilidad kong pamahalaan ang planadong operasyon at biglaang insidente ng barilan. Bilang pulis na-promote ako bilang senior leader at naging Local Police Area Commander ng bayan ng Aylesbury noong 2007. Gayunman, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay nang pakasalan ko ang asawa kong si Gill noong 1984 at nagkaroon ng dalawang magagandang anak na babae. May asawa na ang mga anak ko ngayon at may dalawa akong mababait na apo; ang pamilya ko ang buhay ko!

Bakit Mormon Ako

Noong binata ako mahilig ako sa kasiyahan. Napakaganda ng trabaho ko noon bilang pulis at bahagi ako ng grupo ng mga walang-asawa na mahilig mag-party. Masipag akong magtrabaho at nagsasaya pagkatapos. Nang mahigit bente anyos na ako hindi na akong naging komportable sa pamumuhay ko at natanto kong may kulang dito. Naisip ko na baka relihiyon ang kulang kaya bumalik ako sa pagiging Katoliko at, kahit mahal ko ang mga tao, nagulat akong madama na hindi ito ang simbahan na dapat kong puntahan. Kaya sinubukan ko ang isa pang simbahan, at sumamba sa isang kongregasyong ebanghelikal, at ganoon din ang nadama ko. Pagkatapos may nakilala akong miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at dahil sa kanya nakilala ko ang mga Misyonero. Pagkausap nila sa akin nalaman ko agad na ito na iyon! Ito nga ba ang hinahanap ko � Nadama ko ito at nalaman na ang sinasabi nila sa akin ay totoo. Nakakatuwa na sa pagkabinyag ko, at sa malaking pagbabago ng uri ng pamumuhay ko, hindi ko nadamang pinilit o napilitan lang ako. Pinag-isipan kong mabuti ang mga pinagdaanan ko at nadama kong inakay ako sa Simbahang ito sa ilang kadahilanan; at nagdesisyon akong alamin kung ano iyon. Masaya� ako na pinili kong magpabinyag at lahat ng sumunod na kaligayahan ko ay nag-ugat sa desisyong ginawa ko noong 1983.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nasisiyahan ako sa pagiging miyembro sa Simbahan at naglingkod na ako sa maraming tungkulin at pagtuturo, kabilang ang pagiging Bishop. Masaya akong ipamuhay ang aking relihiyon at nakibahagi ako sa maraming grupo sa komunidad at boluntaryong paglilingkod. Kabilang dito ang pag-aalaga sa isang batang may kapansanan, pagkasunduin ang mga nag-aaway at pagpulot ng kalat sa aming kapitbahayan; na ikinatutuwa kong gawin! Palagi akong naghahanap ng mga pagkakataon na maglingkod sa iba at noong 2010 ay inilunsad ko ang �Ten-a-Day� Blog na humihikayat sa mga tao na gumawa ng sampung kabaitan bawat araw.