mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Pierre.

  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller

Tungkol sa Akin

Nakatira ako sa Switzerland kasama ang asawa kong si Monique. May dalawang anak kami at 7 apo. Masaya ako sa aking 20-taong pagtatrabaho sa human resources sa isang hospital sa Geneva, Switzerland.

Bakit Mormon Ako

Noong una ito ay dahil sa ito ang tradisyong ipinasa sa akin ng aking pamilya at dahil marangal na gawin ito. Kalaunan nagkaroon ako ng sariling patotoo. Kung hindi, baka wala na ako sa simbahan! Unti-unti akong nagkaroon ng patotoo nang iukol ko ang aking panahon at paglilingkod sa simbahang Mormon.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Talagang gusto ko ito. Ito ang sentro ng buhay ko at mahalaga ito sa aking buhay. Ang aking relihiyon ang buhay ko. Sa loob ng maraming taon nanatili akong aktibo sa iba’t ibang tungkulin na ibinigay sa akin para pamunuan at turuan ang mga miyembro ng simbahang Mormon.