mormon.org Pandaigdigan

Ako’y isang Mormon.

Kahit magkakaiba ang aming mga pinagmulan at karanasan, nagkakaisa kami sa lubos na katapatan kay Jesucristo, sa isa’t isa, at sa aming kapwa. Panoorin ang mga kuwentong ito ng pananampalataya sa buhay ng mga Mormon sa araw-araw. Maaari mo ring kilalanin dito ang mga Mormon.