mormon.org Pandaigdigan

Paano nakatutulong sa atin ang tamang pagpili na makapili pa ng tama?

  • Nakakatulong ang tamang pagpili na makapili ng tama dahil sa paraang ito makikita natin ang epekto nito sa hinaharap. Kung ano tayo ngayon, yun ay dahil sa pagpili natin sa nakaraan. Humingi na payo sa Ating Ama sa Langit na tulungan tsyo na makapili ng tama. Ipakita ang iba pa

  • Nang makilala ko si Laura hindi ako aktibong miyembro ng simbahan, ipinaalam niya sa akin na hindi ko kailangang maging perpekto, na kailangan ko lang ay subukan ito. Madali kong naunawaan iyon. Nang simulan kong subukan ito, naging mas madali ang pagpili ng mas mabuti. Ipakita ang iba pa

  • Ang pagpili ng tama ay makakatulong sa atin na makabalik na muli sa Diyos. Ipakita ang iba pa

  • Sobrang mapagmahal ang ating Diyos. Binigyan tayo ng kalayaang pumili, para kumilos sa ating kagustuhan. Hindi tayo pinipilit ng Ama para sundin siya, Pero pinipilit tayo ng diyablo para mag kasala. Pag pinili natin ang tama, alam ko na tama at kasiyahan din ang babalik sa atin, kung kayat mas mag puporsige pa tayo na gawin ang mga tama. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta