mormon.org Pandaigdigan

Bakit/Paano ninyo ibinabahagi ang ebanghelyo sa inyong mga kaibigan?

  • Marami akong pinaglilingkuran sa aming komunidad na matindi ang pangangailangan. Natagpuan ko ang sarili ko na nakikipagtulungan sa maraming kaibigan at mga kapitbahay. Napakagandang paraan ito para maipakita ang ebanghelyo. Marami nang itinanong sa akin tungkol sa mga Mormon kahit hindi ko binabanggit ito. Hindi ako nahihiyang malaman ng mga tao na Mormon ako at natutuwa akong sagutin o subukang sagutin ang tanong tungkol sa simbahan. Sa gayon, mas madali na silang paturuan sa mga missionary. Ipakita ang iba pa

  • Ang kaligayahan ay nagmumula sa propesyon at buhay. Madalas naniniwala ako na kung may pamilya ka at mga anak, hindi ka magiging masaya kung hindi masaya ang mga anak mo o hindi mataas ang grado nila sa eskuwela. Natuklasan ko na bilang mga magulang hindi sapat na tayo lang ang nagtuturo sa ating mga anak. Nakita ko ang bisa ng relihiyon na tumutulong sa paghubog sa mga bata na magkaroon ng mithiin sa buhay. Kapag nagkukusa na sila, lalong lalakas ang kakayahan nila sa paggawa ng mga bagay-bagay kabilang na ang pag-aaral. Madalas kong banggitin sa mga kaibigan ko ang ebanghelyo sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta