mormon.org Pandaigdigan
April: Pilipinas, Biology, misyonero, Mormon.

Hi ako si April

Tungkol sa Akin

Ang tatay ko ay inhinyero at ang nanay ko ay isang guro. Panganay ako sa apat na magkakapatid. Mahal ko ang aking pamilya. Mahilig ako sa lahat ng magagandang bagay sa buhay. Berde ang paborito kong kulay at mahal ko ang kapaligiran- ang mga bundok at dagat at mga halaman. Nag-aral ako ng Biology sa UPLB. Mahilig akong manuod ng mga musical shows at korean dramas. Pero itinigil ko muna ang kadalasan kong ginagawa para maglingkod sa Diyos ng 18 buwan bilang isang misyonera at mahal ko ang gawaing misyonero!

Bakit Mormon Ako

Isa 'kong Mormon dahil ipinamumuhay ko ang Ebanghelyo ni Jesucristo at sinisikap kong sundin ang kanyang mga halimbawa. Hindi ako perpekto pero alam ko na dahil sa pagbabayad-sala ni Jesucristo ay maaari akong magbago at maging mas mabuting tao.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Bilang isang misyonera, marami akong nakikilalang mga tao galing sa iba't ibang bansa at katayuan sa buhay araw-araw. At kahit gaano pa karami ang aming pagkakaiba at pinagkakaisa kami ng pagmamahal ng Diyos, pagmamahal sa pamilya at paghahanap ng pagtatagumpayan sa buhay. Ibang klaseng kasiyahan ang binibigay ng gawaing ito. Ipinaparamdam sa akin ng ating Ama sa Langit ang katiting ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Alam ko na nais niyang maging masaya at matagumpay ang lahat ng kanyang mga anak. Bawat isa sa atin ay anak ng Diyos at mahal na mahal niya tayo. Sa pamamagitang ng pamumuhay mga turo ni Jesucristo ay makamtan natin ang kasiyahan at tagumpay sa buhay.