mormon.org Pandaigdigan
Nephayah: Nephayah, Mormon.

Hi ako si Nephayah

Tungkol sa Akin

Maliit lang ako mga 5'1" ang aking katangkaran.

Bakit Mormon Ako

Dahil simula noong bata pa ako Mormon na ako. At hanggang ngayon Mormon pa din ako dahil ang simbahan natin ay totoo. At ngayon ay magmimisyon na ako.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa pagsisimba tuwing linggo, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, sa pagdarasal at ginagawa ang lahat para sumunod sa kautusan ng ating Ama sa Langit.