mormon.org Pandaigdigan
David Elms: Basketbol, Pamilya, Elder Elms, Mormon.

Hi ako si David Elms

Tungkol sa Akin

Love to play basketbol. Love my pamilya. Love the gospel (ebanhelyo).

Bakit Mormon Ako

This simbahan is totoo. Alam ko po that it is. I love this gospel.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

I nagbasa ng Aklat ni Mormon. I love to read and pray to my Heavenly Father.