mormon.org Pandaigdigan
JayJay: Mormon.

Hi ako si JayJay

Tungkol sa Akin

Ako ay graduate na sa Kolehiyo. Mahilig akong magluto at ang nilalaro kong sports ay Badminton, Volleyball, Basketball, at Table Tennis. Hilig ko ding maglaro ng word games gaya ng scrabble, word factory, at text twist.

Bakit Mormon Ako

Noong ako'y nabinyagan ako'y nakaramdaman ng kaginhawaan at nalalaman kong ito ang banal na lugar kung saan ay matatagpuan ko ang kakaibang kaligayahan, matuto sa mga prinsinpyo ng Panginoon, at higit sa lahat makatanggap ng pinakamagandang biyaya mula sa kanya na dahil sa aking pananampalataya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa ngayon ako'y naghahanda para mag.serve ng mission.