mormon.org Pandaigdigan
Kim: Mormon.

Hi ako si Kim

Tungkol sa Akin

Ako ang una na naging member sa family namin. Ngayon member na rin ang isa kong kapatid, mahilig ako maglaro ng outdoor games.

Bakit Mormon Ako

Nabinyagan ako dahil sa isang example ng isang family na kakilala ko. Noong una di ko maunawan kong bakit sila ay masiyahing pamilya kahit na yung klase ng buhay na meron sila ay mahirap. At nalawan ko dahil sa simbahan na ito sila ay masaya. doon na ako magsimula na magsimba upang malaman ko kong ano talaga ang meron sa simbahan na ito. At dumating ang panahon na ako'y nagpabinyag dahil sa nalaman ko na ito ang totoong simbahan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Isa po akong leader sa Youngmen auxilliarry. At nagtuturo rin ako sa kanila.