mormon.org Pandaigdigan
Mitch: Computer Programming, Rock Musician, Designer, Mormon.

Hi ako si Mitch

Tungkol sa Akin

Ako ay nakapagtapos ng computer course "Information Technology" for four years. at naging Instructor sa aking pinagtapusan ng pag aaral. at natigil para makapag mission. Ako ay Sa Naga Mission. Masaya ako na Pag lingkuran ang Diyos.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil dito ko nalaman ang Plano ng Diyos para sa kanyang mga Anak para muling makapabik sa kanya at maging masaya kasama sila. Alam ko sa pamamagitan ng Ebangelio ni Jesu Cristo at sa kanyang Pagbabayad Sala maaring maligtas tayo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa pamamagitan ng Pagsimba at pag papahalaga sa Pagbabayad sala ni Jesu Cristo tuwing Linggo. Magbasa ng Aklat ni Mormon at pag dasal sa tuwina.