mormon.org Pandaigdigan
Michael Angelo T. Enriquez: estudyante, misyonero, kumanta, Mormon.

Hi ako si Michael Angelo T. Enriquez

Tungkol sa Akin

ako ay tahimik mahilig umattend sa mga activies,active sa simbahan at studyante sa institute. nakatapos ako ng 4th year high school . Ipinanganak ako ng July 12, 1995.. tumigil ako sa pagaaral para makapag serve ng mission,abala ko ngayon sa paghahanda sa mission . hilig ko ring kumanta.

Bakit Mormon Ako

Naging mormon ako dahil sa magulang ko na marami silang natutunan at naramdaman nila ito sa pagdarasal .Gayundin sa pagtuturo sakin ng mga misyonera, nabinyagan ako sa edad na walo dahil nalaman ko ang kahalagahan ng pagbibinyag at sa taong may awtoridad lamang ang dapat na magbinyag.Sa pagpapatuloy ko magsimba mas lumalakas ang patoto ko sa ibang helyo at naging sensitibo na ako sa mga kilos at dapat kung gawin para maging tama ang aking desisyon. masaya ako na naging miyembro ako ng tamang simbahan dito ko mas nakilala ang panginoong Jesucristo at mas makikilala ko pa siya at ang mga ginawa niya para sa atin kung magpapatuloy ako at susundin ang pagiging mabuti at perpekto niyang halimbawa para sa atin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

sa pamamagitan ng pananampalataya at sa mga turo ng simbahan natulungan ako nito nag magkaroon ng sariling patotoo at unti unti ko itong naisasapamuhay at dahil dito natutunan ko na magbahagi ng ibang helyo sa ibang tao, isang paraan dito ay tinawag ako para maging isang guro sa mga hindi pa miyembro upang matulungan silang malaman kung pano sila magiging malapit kay panginoong Jesucristo at pano nila maisasapamuhay ang mga turo nito. bumibisita rin kami sa mga tinuturuan ng misyonero upang maging malapit ang loob namin sa isat isa para hindi sila mahiya sa pagsisimba at para maramdaman nilang mahal namin ang bawat tao na nakakasalamuha namin .