mormon.org Pandaigdigan
Hyrum Pobuayon: Atleta, sundalo, misyonero, Mormon.

Hi ako si Hyrum Pobuayon

Tungkol sa Akin

Ako ay isang Jui-jutsu Atlethe at isang iskolar ng airforce at mahilig ako umakyat ng mg bundok matarik man o hindi.

Bakit Mormon Ako

dahil nalaman ko sa aking sarili na ito ang totoong simbahan ni Jesus Kristo...

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako ay isang misyonero sa ngayun...