mormon.org Pandaigdigan
Elder Lopez: Mormon.

Hi ako si Elder Lopez

Tungkol sa Akin

Ako'y Elder Lopez, taga Hawaii Waipahu! Filipino ako at nagmimission ako sa Quezon City, Philippines. Ako ay pioneer sa pamilya ko bilang mga Mormons. Ako ay unang Missionary sa pamilya ko rin. Kilalanin niyo ako dahil malalaman niyo kung gaano kaganda ang buhay bilang isang Mormon.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil nagkaroon ako ng mga katotoohanan tunkol sa kasiyahan, kagalakan, kaligtasan, kayamanan, at lalo sa pamilya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Minamahal ko ang mga adventures at ang mga ibang karanasan. Ipinamumuhay ko ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod ng mga kautusan sa Diyos habang ang mga adventure at mga karanasan ko araw araw. Hindi ko alam ano mangyayari araw araw basta masunurin ako sa mga kautusan ng Diyos at meron akong pagtitiwala sa kanya.