mormon.org Pandaigdigan
Sister Barboza: kaibigan, misyonaryo, estudyante, convert, kapatid, anak, Mormon.

Hi ako si Sister Barboza

Tungkol sa Akin

mahilig ako magluto, gusto ko makinig lagi ng musika, ang sports ko ay volleyball.

Bakit Mormon Ako

ako ay mormon dahil alam ko na ito ang totoong simbahan ni Jesu Kristo ipinag dasal ko ito at itinanong kung totoo ba ito at alam ko na mahal tayo ng ating Ama sa Langit at si Jesu Kristo ang ating tagapag ligtas.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng pas sisislbi sa iba n katulad ng pag bisista sa mga youth at mga members, pag volunteer sa family history center namin at pag dalo sa mga aktibity.