mormon.org Pandaigdigan
Elder Rotia: Elder Rotia, Mormon.

Hi ako si Elder Rotia

Tungkol sa Akin

Nag-aral ako ng kolehiyo pero hindi ko tinapos dahil nagprepare ako para sa mission. Marami akong natutunan sa pagpeprepapre ko.

Bakit Mormon Ako

Dahil alam kong ito ang totoong simbahan ng Diyos.

Personal na mga Kuwento

Paano nakatutulong sa atin ang tamang pagpili na makapili pa ng tama?

Ang pagpili ng tama ay makakatulong sa atin na makabalik na muli sa Diyos.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

palagi akong nagbabasa ng Book of Mormon at ng Bible ganun din sa mga magazines ng church. Lagi akong nagdarasal.