mormon.org Pandaigdigan
Bryan Nievera: magluto, masiyahan, palakaibigan, masipag, Mormon.

Hi ako si Bryan Nievera

Tungkol sa Akin

Wala akong sinasalihang relihiyon noon. Pero nong time na nakilala ko ang mga missionary ng simbahan ni Jesucristo ay nag simula ang pag lakad ko sa harap ng Diyos sa tamang daan. Alam ko na totoo ang simbahan kung nasaan ako ngayon,at masaya ako bilang isang MORMON. Nag lalaro ako ng basketball, volleyball, at soccer.

Bakit Mormon Ako

Ako'y naging isang Mormon dahil sa katotohanan na nalaman ko, na sa simbahan lang ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw ang pinasukan kung naging masaya ako.

Personal na mga Kuwento

Paano nakatutulong sa atin ang tamang pagpili na makapili pa ng tama?

Sobrang mapagmahal ang ating Diyos. Binigyan tayo ng kalayaang pumili, para kumilos sa ating kagustuhan. Hindi tayo pinipilit ng Ama para sundin siya, Pero pinipilit tayo ng diyablo para mag kasala. Pag pinili natin ang tama, alam ko na tama at kasiyahan din ang babalik sa atin, kung kayat mas mag puporsige pa tayo na gawin ang mga tama.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Pinapamuhay ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng pag sunod sa mga kautusan ng Diyos. (john 14:15) Tulad ng pagsisimba, pag darasal, at pag babasa ng mga banal na kasulatan. At nag papakita ako ng mabuting pananampalataya at gawa sa aking mga kapwa.