mormon.org Pandaigdigan
Sawyer: Tagalog, Philippinas, Veterinarian, College Student, Idaho, Mormon.

Hi ako si Sawyer

Tungkol sa Akin

Mahal ko ang outdoors. Matagal ako lumaki sa Idaho so sanay ako sa trabajo sa bukid. Nagaaral ako sa Idaho para magiging Veterinarian.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil mahal ko si JesuKristo. Naniniwala po ako na ito ay ang totoong simbahan niya. Naniniwala po ako na maaari para sa isang tao lumapit kay JesuKristo kung lumapit sila sa kanyang Ebanghelo. Nagtuturo itong simbahan ng Ebanghelyo iyan. Dahil sa simbahan nito, naging maligaya ako at mayroon kapayapaan sa buhay ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinapamumuhay ko ang aking pananampalataya sa pamamamagitan ng responsibilities sa simbahan. Nakaroon ko ang mga pagkakataon na magturo sa mga kapwa ko Nakaroon ko ang pagkakataon na pumunta sa Philippines (Luzon) para ituro ko ang Ebanghelyo sa mga tao doon.