mormon.org Pandaigdigan
Tommy Laurel Roldan: Aklat ni Mormon, convert, Mormon.

Hi ako si Tommy Laurel Roldan

Tungkol sa Akin

Mahilig akong magbasa ng mga aklat lalong-lalo na ang mga banal na kasulatan.Isa akong kabataan. Nag-aaral ako ng kolehiyo sa STI San Jose sa kursong Computer Science.

Bakit Mormon Ako

Sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal ay nalaman ko na totoo ang simbahan, patuloy kong binabasa ang Aklat ni Mormon na siyang mas lalong nagpalalim ng aking paniniwala sa ating Diyos.

Personal na mga Kuwento

Ano ang ginagawa mo para mapatatag ang iyong pamilya at maging matagumpay ito?

Pampamilyang pagdarasal po.Ipinagdarasal ko po sila at saka ginagawa ko pong halimbawa ang aking sarili

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga banal na kasulatan at sa pagsasabuhay ko ng maga ito ay mas lalong lumakas ang aking pananampalataya, lagi ako sumasama sa mga missionaries sa pagbisita sa mga member at mga hindi miyembro ng simbahan, lagi rin ako sumasali sa mga gawain ng simbahan upang sa ganoon ay marami akong matutunan na maari kong magamit sa aking buhay.