mormon.org Pandaigdigan
Bethany: Mormon.

Hi ako si Bethany

Tungkol sa Akin

Nagasawa ako noong May 12, 2017. Nagaaral ako ng ingles sa Utah State. Gusto kong kumanta at magbasa. Marunong din ako na magguitar.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil alam ko na ito ay totoong simbahan ni JesuCristo. Nararamdaman ko ang Espiritu Santo at nararamdaman na totoo siya. Tinutuloy ako na sumunod and Kanyang ebanghelyo kasi ibinibigay sa akin ng kapayapaan at kaligayahan. Alam ko na mahal Niya ako at mahal ko Siya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Tuwing linggo nagsisimba ako at masaya ako na marinig sa mga turo ni JesuCristo sa pamamagitan Kanyang mga tagapaglingkod. Araw-araw nagbabasa ako ng mga banal na kasulatan at nararamdaman ako ng Espiritu Santo.