mormon.org Pandaigdigan
majo: pananampalataya, patotoo, missionary work, Mormon.

Hi ako si majo

Tungkol sa Akin

ako ay simpleng tao lamang. mahilig manuod ng sports at maglaro ng ibat ibang sports. mayroon akong isang pamilya na sobrang masaya at puno ng pagmamahalan. Tumigil ako sa aking pag-aaral upang paglingkuran ng buong puso ang diyos. gusto kong tumulong na magtayo ng kanyang kaharian dito sa mundo. alam ko na totoo ang pagdarasal at napatunayan ko na iyan sa aking sarili. alama ko na naririnig niya ang ating mga panalangin.

Bakit Mormon Ako

dahil nalalaman ko na ito lamang ang totoo at nagiisang simbahan dito sa ibabaw ng lupa. alam ko na naipanumbalik muli ang katotohanan at ebanghelyo dito sa mundo. pinapatutuhanan ko iyan dahil sa aking mga karanasan. nakita ko kung panong minamahal at ginagabayan ng diyos. alam ko na hindi niya tayo iniiwan sa ating mga pagsubok sa buhay. alam ko na si Jesus ay Cristo alam ko na siya ay buhay ang ating tagapagligtas at manunubos. alam ko na kung patuloy tayong lalakad ng may pananapalataya at magtitis hanngang wakas magkakaroon tayo ng buhay nna walanng hanggann at makakasama antin ang diyos sa kanayanag tahanan ng malayo sa anumang kalungkutan at kung ano pa man. mas nakilalal ko ang diyos at ang aming kaugnayan. nalaman ko kung bakit ako nanadito sa mundo, ano ang aking layunin at kung saan ako pupunta pagkatapos ng buhay na ito.

Personal na mga Kuwento

Paano naipaunawa sa iyo ng Aklat ni Mormon ang layunin ng buhay?

Simula nung bata ako ang alam ko lamang na layunin ng buhay ko ay para mabuhay sa mundo ,maging masya at pagkatapos ay mamamatay. ngunit sa aking paglaki marami ng mga tanong ang nais ko na masagot.akala ko makukuntento na ako sa buhay ko akala ko nahanap ko na ang totong kaligayahan. ngunit isang aklat ang nakapagbago sa aking pananaw. nang mabasa ko ang akalat ni mormon ang lahat ng kasagutan ko ay nabigayan ng linaw mas nalaman ko ang purpose ko sa buhay na iot. mas pinagbuti ko amng buhay na ipinahiram sa akin. nalaman ko na andito tayo sa mundo upang maihanda tayo sa pagharap sa ating diyos at makaksama muli siya sa kanyang tahanan. natutunan ko na may mas amganda pa aplang hangarin ang diyos na itinakda para sa atin. ngayon mas ngasisikap ako na mas maging karapatdapat na humarap sa kniya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nakakatulong ako sa pamamagitan ng pagfulfill ko at pag magnify ng aking calling sa pamamagitan ng aking pakikipagtulungan sa sa mga full-time missionaries. Bilang isang Babaeng anak ng diyos nalalaman ko ang dapat kong gawin at ang kagustuhan niya para sa akin. sinusuportahan ko ang mga liders ng simbahan.