mormon.org Pandaigdigan
Christian Joseph Magno: misyonero, anak ng diyos, anak, Mormon.

Hi ako si Christian Joseph Magno

Tungkol sa Akin

ako'y 19 taong kulang at 2 taon palang sa kolehiyo, tumigil sa pag-aaral para magsilbi sa diyos bilang isng misyonero at ibahagi ang ebanghelyo sa mga tao sa pilipinas. Mahilig akong maglaro ng basketbol.

Bakit Mormon Ako

Una naging membro ako ng SImbahan Ni Jesucristo Na Banal Sa Huling Araw dahil sa aking mga magulang pero di ako nabinyagan dahil sa gusto nila akong mabinyagan, kundi nabinyagan ako dahil alam ko na ito ang totoong simbahan dito sa mundong ibabaw. ginawa kong manalangin sa diyos at basahin ang mga banal na kasulatan at dahil na rin sa gabay ng aking mga magulang...

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Bilang isang misyonero binubuhos ko ang lahat kong lakas, talino at talento para magawa ang gawain ng diyos mundo para matulungan ang mga tao na lumapit kay jesucristo