mormon.org Pandaigdigan
Derick S. Araos: Mormon.

Hi ako si Derick S. Araos

Tungkol sa Akin

Isa akong musician, skater, designer, etc. Ako ay nag-aral sa Bangal Elementary School at Orani South Elementary School pagkatapos ay Jose Rizal Institute noong High School at Bataan Peninsula State University noong Kolehiyo at ang aking kurso ay. Associate in Technical Graphics.

Bakit Mormon Ako

Sa pagka't sa pamamagitan ng pagsasaliksik. Nalaman ko na Ang Simbahan ni JESUCRISTO ng mga Banal sa mga Huling Araw ang itinatag ni Jesus Christ na simbahan nung siya ay nabuhay sa mundong ito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa pamamagitan ng paglilingkod bilang Ward Assitant Clerk ginagampanan ko ang aking tungkulin sa simbahan.