mormon.org Pandaigdigan
Moe Penales: Filipina, pamilya, Mormon, Makati, Pilipinas, New Zealand, Mormon.

Hi ako si Moe Penales

Tungkol sa Akin

Mahal ko ang aking pamilya. Masaya ako pag kasama ko sila. Naging madali kahit papaano ang pag iibang bansa dahil kasama ko sila sa panibagong pahina sa aking libro. Pinahahalagahan ko ang edukasyon at marami din ako plano sa buhay katulad ng madami. Nasisiyahan ako sa pag kanta at pag sayaw dahil sa mga natutunan ko noong bata pa ako sa mga gawain sa simbahan. Hindi man ako ang pinaka magaling sa mga gawaing ito, nag papasalamat pa din naman ako na binigyan ako ng talento nang ating Ama sa Langit. :)

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil alam ko na ito ang nag iisang totoong simbahan sa mundo. Katulad nang mga panahon noon nang dumating si HesuKristo sa mundong ito, mayroon syang mga apostoles. Sa panahon din natin ngayon, mayroon din tayong buhay na propeta at mga apostoles na gumagabay sa atin. Totoo sila at mayroon silang awtoridad na gabayan tayo. Sa pamamagitan nila, may oportunidad tayo na makarinig nang mga rebelasyon sa ating Panginoon para sa atin at sa mga paghihirap natin sa panahon natin ngayon na iba sa panahon ng ating mga nakaraan na propeta. Ang ating buhay na propeta ngayon ay si Thomas S. Monson. Siya isang din disipulo ng Diyos. Sinusunod ko ang Ebanghelyo ni HesuKristo kasi alam kong ito ay para sa aking ikabubuti at sa aking paglaki. Balak ko din maging mas mabuting tao at alam kong ito lang- ang simbahan na ito ang iisang tamang daan para bumalik para sa ating Panginoon. Naisip mo na ba ang rason kung bakit tayo andito sa mundong ito? Alam mo naba ang layunin natin dito sa mundo? Bakit tayo nabuhay? Bakit tayo may mga mahihirap na pinagdadaanan mabuti man tayo o hindi? Naisip mo na rin bang saan tayo tutungo pagkatapos nang buhay natin dito? Naitanong mo na ba kung bakit tayo may pamilya? Naitanong mo na din ba kung bakit napakadami ng simbahan ngayon dito sa mundo at nagdudulot nang hindi pagkakaintindihan ng ibat ibang tao? Alam ko na ito lang ang totoong simbahan dito sa mundo at wala nang iba pa. Ito ang natatanging simbahan na mayroong awtoridad katulad nang panahon ni HesuKristo dito sa mundo. Ito lang ang simbahan na nagbibigay importansya sa pamilya na ating mahal at ito lang and simbahan na nag papaliwanag ng lahat ng ating mga katanungan sa buhay. Ang pagbabasa ng Aklat ni Mormon ay magbibigay sa iyo ng patunay na ito lang ang natatanging simbahan na totoo at pinangungunahan ng ating Panginoon na si HesuKristo. Alam kong mahal niya tayo bawat isa. Iniiwan ko ito sa pangalan ng ating Tagapagligtas, si HesuKristo. Amen.

Personal na mga Kuwento

Bakit nagmimisyon ang mga Mormon?

Nagmimisyon ang mga Mormon dahil sa kanilang pagmamahal sa Ebanghelyo ni HesuKristo. Nararamdaman nila na malaki ang importansya nito sa buhay nila at sa buhay ng ibang tao kaya kanila itong ibinabahagi sa mga taong nangangailangan nang mga kasagutan sa kanilang mga tanong sa buhay. Ang mga Mormon ay natutunan na mahalaga ang Ebanghelyo na ito kaya isinasakripisyo nila ang kanilang oras, pera at trabaho para lamang maibahagi ito sa hindi pa nakaka alam upang maramdaman din nila ang kasiyahan na nararamdaman sa nag iisang totoong Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi man mayayaman ang karamihan sa mga Mormon, sapat na ang kanilang pananampalataya para lumayo sa kanilang pamilya at mag misyon sa ibang lugar. Dahil sa kanilang pananampalataya, naniniwala silang gagabayan sila nang Diyos sa kanilang pagtuturo at sila ay nananalig din na walang mangyayaring masama sa kanilang panandaliang pag lalayo sa kanilang pamilya. Ang pagmimisyon ay isang pag pili o kagustuhan nang isang tao. Hindi lahat nang Mormon ay nagmimisyon at lumalayo sa pamilya pero lahat ay iniimbitahan na magyaya din nang mga kaibigan at pamilya sa Ebanghelyo na ito ni HesuKristo dahil ito lang ang totoo at ito lang ang nag iisang daan pabalik sa ating Ama sa Langit.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya sa pag tulong sa simbahan. Sumasama ako sa misyonero nang simbahan para maghanap at magturo nang ebanghelyo ni Hesu Kristo sa mga gustong matuto. Ito ay ginagawa nang walang bayad at ginagawa lamang ng mga misyonero dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoon at sa kanilang mga kapatid sa mata ng Diyos. Isa ako sa mga misyonero ng aming ward. Kami ang tumutulong at sumasama sa mga bagong miyembro ng simbahan ng The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints at sa mga may balak magpabinyag sa simbahan na ito. Gusto ko ang tungkulin kong ito sa simbahan dahil nakikilala ko ang mga tao sa aking ward pati na din ang mga bagong miyembro. Masaya din kami sa pag bigay nang serbisyo sa mga ibang tao. Gusto naming tumulong sa mga nangangailangan kahit maliliit na bagay lang katulad nang pag tulong na mag linis ng bahay o ng komunidad. Ginagawa namin ito dahil nasisiyahan kami at magaan sa pakiramdam ang makitulong sa ibang tao.