mormon.org Pandaigdigan
Brooke: Mormon.

Hi ako si Brooke

Tungkol sa Akin

Lumaki ako sa Amerika. Lima kami sa pamilya ko at ako'y panganay. Mahilig ako magbasa, sumayaw at nagaaral ako para maging isang tagapagbalita. Pumunta ako sa Pilipinas para ibahagi ang ebanghelyo ni Jesucristo bilang isang misyonero. Doon natuto ko kung paano magtagalog at kung paano mahalin ang kapwa-tao dahil sa halimbawa ng mga Filipino.

Bakit Mormon Ako

Ipinaganak ako sa isang pamilya ng mga Mormons bali miembro ako sa aking buong buhay. Pero nasalik-sik ako para sa aking sarili kung ito ang totoong simbahan. Hangang ngayon Mormon ako parin dahil dito ako masaya, dito ako nakita ang katotohanan at mas kilala si Jesukristo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Araw-araw kahit nasa Amerika na ako, nakikipagusap ako sa mga mahal ko sa Pilipinas at kahit dito sa Amerika nakikilala pa ako ng mga Filipino. Ibinabahagi kami sa isat-isa kung bakit mahalaga si Jesukristo sa amin at kung paano sunduhin ang Kanyang halimbawa.