mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Luis

  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas

Tungkol sa Akin

Maganda ang samahan naming mag-asawa. Napakasaya namin. Mahilig ako sa sine at musika. Nasisiyahan ako sa trabaho ko. Bawat araw ay sinisikap kong patakbuhin nang maayos ang business’ computer systems, at kahit ganito ang kondisyon ng katawan ko, marami akong nagawa: kaya kong magsarili, ako’y may-asawa, isang manlalakbay, may bahay ako… Napakarami!!

Bakit Mormon Ako

Natagpuan ko ang Simbahan noong 14 anyos ako dahil sa mabuting kaibigan na nagbahagi ng kanyang karanasan, at talagang nag-usisa ako, pero nang malaman ko ang ebanghelyo ni Jesucristo, nagdesisyon akong maging bahagi nito. Mahirap noong una. Hanggang ngayon nasisiyahan ako sa bawat minuto ng paglilingkod dito. Malakas ang aking patotoo. Napakarami kong karanasan na nagpapatunay na nasa katotohanan ako!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Kahalubilo ko ang mga kabataan at kahanga-hanga sila, puno ng lakas, pero isang hamon din ang maantig ang kanilang puso, laging sinisikap na libangin at pahangain sila, at payuhan at bigyan sila ng mas mabuting halimbawa ng pagdaig sa mga bagay-bagay! Kung kaya ko, bakit hindi nila makakaya!!!!