mormon.org Pandaigdigan
Joemarie: joemz, Mormon.

Hi ako si Joemarie

Tungkol sa Akin

Ako ang isang Single Adult na bago lang umuwi galing ng mission, noong October 10, 2012. Masaya ako na naka pagserve ng mission, ang dami kung natutunan, lalaong - lalo na kung gaano ka halaga bilang isang anak ng Dios at kung gaano ka importante ang Pamilya.

Bakit Mormon Ako

Dahil, dito ko nakita ang katutuhanan at isa pa ang kabuoan ng Ebanghelyo ni Hesu-Kristo.

Personal na mga Kuwento

Ano ang pag-asa at ano ang inaasam mo?

Na makasal ako sa templo at magkaroon ng isang masayang pamilya at Makasama ko ang pamilya ko sa kabilang buhay (Celestial Kingdom).

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

sa pamamagitan ng aking Calling ngayon bilang isang Branch Mssion Leader.