mormon.org Pandaigdigan
Jeric: Mormon.

Hi ako si Jeric

Tungkol sa Akin

Ako ay naghahanda para sa aking pag serve ng full time mission. ako ay nasa kolehiyo pa lamang.

Bakit Mormon Ako

Ipinanganak na akong mormon. Ngunit dahil lumakas ang aking pananamapalataya sa Diyos nais ko paring magpatuloy sa simbahan na ito dahil alam ko ito ang totoong simbahan

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa pag papakita nang maganda halimbawa sa ibang tao. Lalong lalo na sa aking mga kaibigan at kamagaral