mormon.org Pandaigdigan
Quiven Lene: Mormon.

Hi ako si Quiven Lene

Tungkol sa Akin

nhal ko ang ebanghelyo

Bakit Mormon Ako

dahil pinamumuhay ko ang mga ebanghelyong natutunan ko dito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Keep the commandments