mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Frank Mansuetto

  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto

Tungkol sa Akin

Hilig ko ang mangisda sa malaking Atlantic ocean kapag hindi ko kasama ang sampung apo ko. Mahalaga ang sports sa NY kaya dinadaluhan ko lahat ng laro hangga’t kaya ko. Isinilang ako sa Brooklyn sa isang pamilyang Italian at napabilang sa Army noong panahon ng Vietnam war. Nagpunta ako sa Vietnam at isang taon akong lumagi sa Phu Bai, na hindi kalayuan sa Hui, na dating kabisera ng Vietnam. Marami akong kuwento tungkol sa tatlong taon kong pamamalagi sa military. Mahilig sa sining ang asawa kong si Thea at madalas kaming magpunta sa Metropolitan Museum of Art sa NYC. Magkasama kami sa pagluluto at mahilig kumain ng bago at kakatuwang mga recipe. May paborito kaming Indian, Italian at Japanese restaurant. Apat ang anak namin, mayroon sa Virginia Beach, sa Madison New Jersey, sa Idaho falls, at sa Salt Lake City.

Bakit Mormon Ako

Wow! puno ng pakikipagsapalaran ang aking buhay. Nangyari ito pagkatapos ng giyera sa Vietnam at pag-uwi ko matapos ang di magandang pagtanggap ng mga kaibigan at isang taon na lang ako sa Military. May pagkakataon noong ako ay nasa Ft. Lewis, sa Washington na napag-isip ko kung ano ang gagawin ko pagkatapos ng serbisyo ko sa militar. Noon pa man dama ko na kailangang may kahulugan ang buhay ko bukod sa isisilang ka at mamamatay. Kung ganoon lang kasi, parang walang masyadong kabuluhan ang buhay. Palagay ko kahit hindi ako relihiyoso, ang dahilan kaya Mormon ako ay dahil hiniling ko ito. Gusto kong malaman ang dapat kong gawin sa buhay pagkatapos kong maglingkod sa militar at nagulat ako na relihiyon ang sagot sa tanong ko, sa halip na di-pangkaraniwang konsepto o sikreto. Nagulat ako at hindi ito ang gusto o inasahan ko. Pero heto at Mormon na ako, nakakatuwa talaga ang buhay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nasa kakaibang lugar kami sa mundo kung saan nanganganib na maubos ang mga Mormon. Kakaunti lang kami. Nagmisyon ako nang dalawang taon sa simbahan, sa France, nang mabinyagan ako matapos akong maglingkod sa militar, naglingkod bilang Branch President sa Queens at marami pang mga tungkulin kabilang ang pagiging Young Men President at sa scouting sa High Council. Ginawa ko lahat ng ito, at ganito rin ang ginagawa ng maraming Mormon sa bahaging ito ng mundo. Naglilingkod ako dahil hiniling sa akin ito at gusto kong makatulong sa mga tao. Maraming ibinigay sa akin at ibinabahagi ko ito kapag kaya ko.