mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Karina

  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas

Tungkol sa Akin

Ako si Karina Tapia Navas; hilig ko ang sports, lalo na ang judo. Pagpunta sa beach ang isa sa mga paborito kong libangan. Pangalawa ako sa apat na anak. Nag-aaral ako ng Physical Therapy at kapiling ko ang ate ko, ang asawa niya, at dalawa kong pamangkin, sina Noelia at Camila. Pinakagusto ko sa lahat ang makasama ang mga kaibigan at pamilya ko. Lagi ko silang ginagawan ng mga dessert.

Bakit Mormon Ako

Ako ay Mormon dahil iyan ang pamumuhay na pinili ko; ito ang tamang landas at ang paraan para makatulong ako at maging halimbawa sa mga nasa paligid ko. Alam kong tama ang desisyon ng mga magulang ko na maniwala sa ebanghelyo, dahil binigyan nila kaming magkakapatid ng pagkakataon na mabatid ang pagmamahal ng Ama sa Langit sa amin at sa Kanyang mga anak dito sa lupa. Alam kong nasa tamang landas ako dahil ito ang nadarama ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Lagi kong sinisikap ibahagi ang ebanghelyo sa mga kaibigan at kakilala ko. Gusto kong matamasa ng iba ang mga biyayang natatanggap ko sa buhay, na ginagabayan ng ebanghelyo.