mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Anita

  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee
  • Anita Sthalasayee

Tungkol sa Akin

Hi! Ako si Anita. Mula sa Trinidad, Atlanta at Idaho natagpuan ko kahit paano ang landas papunta sa Big Apple o New York! Nagtatrabaho ako bilang Journalist at mahilig akong maglakbay, sumayaw, tumakbo, magbisikleta at lumangoy! Kaisa-isang anak ako. Dahil lumaki ako sa piling ng nanay ko, siya ang best friend ko at inspirasyon sa aking buhay.

Bakit Mormon Ako

Isa sa mahahalagang dahilan ng pagiging Mormon ko ay nakasentro ang buhay ko kay Jesucristo at sa aking pamilya. Si Cristo ang pinakadakilang halimbawa ng pagmamahal, pagsasakripisyo, kabaitan, katapatan at pagpapasensya. Dama ko ang mga katangiang iyon kapag kasama ko ang aking pamilya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Halos mahigit sa kalahati ng buhay ko ang nanay ko ang mag-isang nagpalaki sa akin. Kinailangan niyang kumayod nang mabuti para matustusan at maalagaan ako. Siya ang buhay na halimbawa ni Cristo sa buhay ko. Araw-araw niya akong pinaaalalahanan na maging buhay na halimbawa sa iba. Araw-araw niya akong pinapaalalahanan na anak ako ng Diyos. Sinisikap ko araw-araw na tularan siya at ang Diyos. Pinasasalamatan ko ang Diyos sa araw-araw at sinisikap ipamuhay ang mga kautusan, pag-aralan ang Biblia at magdasal. Ang lahat ng bagay sa buhay ay biyaya. Ang malapit na kaugnayan sa Diyos at kay Jesucristo ay nagpapaalala sa akin sa biyayang iyan sa bawat araw.