mormon.org Pandaigdigan
Loren B.: Utah, RM, Tagalog, Mormon.

Hi ako si Loren B.

Tungkol sa Akin

Taga Utah ako. Ang edad ko ay 23. May asawa akong Pilipina. Nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Dalawa ang course ko doon, politika at proadcast Journalism. Umasa akong magiging journalist sa radyo o sa TV. Sa ngayon, gumagawa ako ng isang radio show sa paaralan ko.

Bakit Mormon Ako

Lumaki ako sa simbahan pero hindi iyan ibig sabihin na hindi ako nagsaliksik tungkol sa tunay na paniniwala. Sa totoo, tinulungan ako ng mga magulang kong hanapin kung ano ang gusto kong paniwalaan. Kaya, binasa ko ang Aklat ni Mormon at nagsisimba ako sa church mula noong bata pa ako. At tumanggap ako ng sagot mula sa Diyos na ito ang totoong simbahan. Kaya, tumuloy ako sa simbahan.

Personal na mga Kuwento

Ano ang ginagawa mo para mapatatag ang iyong pamilya at maging matagumpay ito?

Una sa lahat, lagi kaming magasawa nakikipagusap tungkol sa kalagayan ng family namin. Bagong kasal kasi kami kaya marami kaming pagsubok sa buhay namin pero lagi kami nakikipagusap at nanalangin bilang pamilya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Bawa't linggo, tatalakayin ko sa asawa ko kung kumusta ang buhay namin; kung sumusunod kami sa ebanghelyo ni Jesu Kristo o kung may kulang sa ginagawa namin. Itutuwid namin ang mga kulang namin at mangaako kami kay Kristo na gagawin namin mas mabuti sa susunod. Sa presesong ito, itinutuwid namin ang buhay namin, kahit unti unti lang.