mormon.org Pandaigdigan
Spencer: Kano, Estudyante, Pilipinas, Mormon.

Hi ako si Spencer

Tungkol sa Akin

Ngayon nagaaral po ako sa Brigham Young University - Idaho. Ang kurso ko po ay Graphic Design. Mahal ko po ang design at mga arts. Nakatira po ako sa Pilipinas para sa dalawang taon at nakakaroon po ako ng pagmamahal para sa ang mga Filipino na tao. Sa akin po, ang mga pinakamaganda na tao ay nakatira sa Pilipinas! Mahal ko rin ang mga sports na hiking at basta gusto ko ang nature!

Bakit Mormon Ako

Ako po ay isang miyembro sa Ang Simbahan ni JesuCristo ng mga Banal ng mga Huling Araw, at bilang isang miyembro, ipinamumuhay ko po kung ano ang tinuro ni JesuCristo. Siyempre, hindi po ako ng perpekto na tao, pero gusto ko po na magiging maganda ang kinabuhi ko at sana magiging maganda rin ang kinabuhi ng lahat ng mga tao. Tinatry ko po na magtulong sa aking kapwatao bilang paghahagi ng aking patotoo at kung ano ang kailangan nila. Gusto ko rin na masaya ang buhay ko! Alam ko po na sa pamamagitan ng ebanghelyo ni JesuCristo, magiging masaya po tayo lahat!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Simple lang po ang ginagawa ko para ipinamumuhay ko ang pananampalataya ko. Nagatry po ako na magserbisiyu sa kapwatao sa pamamagitan nga aking halimbawa ng aking salita at ginagawa. Gusto ko lang na ipakita po ang aking pagmamahal sa iba. Mahal ko po si JesuCristo at alam ko po na buhi siya at mahal po rin tayo ni JesuCristo.