mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Max Perez

  • Max Perez
  • Max Perez
  • Max Perez
  • Max Perez

Tungkol sa Akin

May asawa na ako. Tatlo ang anak ko, ako ay permaculturist, magsasaka, inventor at negosyante. Nag-uukol ako ng maraming oras sa mga proyekto ko sa isang taniman sa kabundukan ng Puerto Rico. Tinuturuan ko rin ang iba kung paano tustusan ang kanilang sarili at mamuhay nang masinop. Mahilig akong magbasa ng technical books, matuto ng mga bagong bagay, mag-imbento at tumuklas ng mga bagay na makakatulong sa iba. Nag-uukol ako ng maraming oras sa aking pamilya, mga estudyante at komunidad.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil ito lang ang simbahan na nakasagot sa lahat ng tanong ko sa buhay at dahil ito lang ang tunay na ebanghelyo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nabubuhay akong naglilingkod sa iba dahil alam kong buhay ang Diyos. Mahal Niya ako at pinili Niya ako sa Kanyang gawain sa huling dispensasyong ito.